Правила підбору бігувальних лінійок і каналів

      Для правильного підходу до процесу підбору бігувальних лінійок і бігувальних каналів слід чітко з'ясувати, що являє собою процес біговки.
      Біговка (від німецького biegen - огинати) - операція нанесення рельєфної борозенки на лист матеріалу, що висікається, шляхом дії на нього (лист) біговальною лінійкою або роликом. Необхідна для подальшого складання по лінії згину. Сама борозенка носить назву - біг. Біговка виконується, якщо є вірогідність пошкодити нанесене зображення шляхом звичайного згину. Або ж у разі згину паперу високої щільності або картону.
      Для зменшення зусилля на згин по лінії бігу на протилежній стороні плити висікального преса наклеюються бігувальні канали.

      Бігувальна лінійка продавлює матеріал всередину каналу, тим самим формуючи лінію згину. Ширина каналу повинна бути вужче ніж сума товщин бігувальної лінійки і двох товщини матеріалу, який бігуєтся. Це необхідно для формування двох паралельних ліній згину за рахунок зменшення товщини матеріалу на цих лініях, які і є бігом. При згині матеріалу по лінії біга на 180 град. фактично відбувається складання на 90 градусів по обом паралельним лініям. Такий кут згину матеріалу запобігає розтріскування матеріалу.

      Різниця між шириною бігувального каналу і товщиною лінійки визначається виходячи з якості картону, товщини матеріалу і його структури.
      Висота і товщина біговальной лінійки підбирається виходячи з товщини матеріалу (для гофрокартону виходячи з товщини стиснутого матеріалу).

h = H - E

h - висота біговальної лінійки, H - висота ріжучих лінійок, E - товщина матеріалу

      Існує емпірична формула для визначення ширини бігувального каналу

B = 1.5 E + F

B - ширина каналу, E - товщина матеріалу, F - товщина біговальної лінійки

Товщина матеріалу E Ширина биговальної лінійки F
0.1-0.6 мм 2 pt 0.70 мм
0,6-0,8 мм 3 pt 1,05 мм
0,8-1,0 мм 4 pt 1.42 mm

Приклади розрахунку параметрів біговальних лінійок і біговальних каналів

Приклад №1. Картон Аляска 250 г/м кв. Товщина 0,4 мм. Висота біговальних лінійок 23,8 - 0,4 = 23,4 мм. Ширина лінійки згідно таблиці - 0,7 мм. Ширина каналів = 1,5 * 0,4 + 0,7 = 1,3 мм. Глибина каналу рівна товщині матеріалу.
Висновок: біговальні лінійки висота - 23,4, товщина 0,7 мм (23,4х0,7). Канали 0,4х1,3 мм

Приклад №2. Мікрогофрокартон, хвиля E. Товщина 2 мм. Товщина в стиснутому стані 0,8 мм. Висота біговальних лінійок 23,8 - 0,8 = 23,0 мм. Ширина лінійки згідно таблиці - 1,05 мм. Ширина каналів = 1,5 * 0,8 + 1,05 = 2,25 мм (округляємо до 2,3 мм). Глибина каналу рівна товщині матеріалу.
Висновок: біговальні лінійки висота - 23,0, товщина 1,05 мм (23,0х1,05). Канали 0,8х2,3 мм

Приклад №3. Крейдований папір 200 г/м кв.. Товщина 0,3 мм. Висота біговальних лінійок 23,8 - 0,3 = 23,5 мм. Ширина лінійки згідно таблиці - 0,7 мм. Ширина каналів = 1,5 * 0,3 + 0,7 = 1,15 мм (округляємо до 1,1 мм). Глибина каналу рівна товщині матеріалу.
Висновок: біговальні лінійки висота - 23,5, товщина 0,7 мм (23,5х0,7). Канали 0,3х1,1 мм

      Такий метод розрахунку є усередненим і не враховує особливості матеріалу, що висікається (якість, волокнистість). Є випадки, коли для якісного бігування картону завтовшки 0,6 мм застосовувалися канали 0,6х2,0, що не відповідає результатам, отриманим згідно вищезгаданим формулам.
      Слід пам'ятати, що відхилення в ширині каналу від рекомендованої величини може привести до розривів (у разі завуження) або до нечіткого бігу (ширше ніж необхідно)